• Find os på Facebook

Priser

Priser 2017/18
Bestyrelsen har på sit møde den 23. maj 2017 fastsat takster for skolepenge og SFO fra august 2017.
Ved indmeldelse på skolen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,-. Beløbet refunderes ikke efterfølgende.

Skolepenge august 2017
Skolepenge pr. august 2017 fastsættes til kr. 1320,- pr. måned i 12 måneder. For barn nr. 2 betales 75% af taksten. Barn nr. 3 eller flere betales 50% af taksten.

Ved skolestart vil alle elever få udleveret en Hulvej T-shirt. Der opkræves kr. 100,- herfor via skolepengene. T-shirten følger eleven gennem hele sin skolegang og kan til hver en tid byttes til en større størrelse, når eleven vokser ud af blusen.

Betaling via Betalingsservice
Det forventes, at betaling af skolepenge foregår via Betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på kr. 49,-. Tilmeld din betaling til Betalingsservice – kender du ikke dit kundenummer, så kontakt administrationen på 7625 5280.

Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.
9.+ 10. årgangs elever udmeldes automatisk pr. 31.juli i afgangsåret.
Udmeldelse pr. 30. juni modtages ikke.

Førskole
Følger Horsens Kommunes SFO-takst (kr. 1777 i 2017).
Der betales for maj og juni måned.
Ved bekræftelse på optagelse i Førskolen betales for maj måned. Ved senere udmeldelse betales beløbet ikke tilbage.

SFO-takster 2017/2018
SFO – Hulen 2017/2018
0-6 timer 630,- kr.
7-10 timer 835,- kr.
11-15 timer 970,- kr.
16-20 timer 1100,- kr.
21- timer 1300, – kr.