• Find os på Facebook

Personale

 • All
 • Børnehave
  • Hullerikkerne
  • Krageungerne
 • IT-personale
 • Kontoret
 • Lærere
 • Ledelse
 • Pædagoger
 • Teknik
 • Vikarer
Anders B. Christensen (AC)
Lærer/IT
Matematik, Geografi, Idræt
Anine Henriques (AHE)
Lærer
Musik
Annegrethe Egholm (AE)
Pædagogmedhjælper
Annette Schulz Jensen (AH)
Konceptleder
Asger Ravn (ARM)
IT-ansvarlig
Balendran Thanuja
TAP
Bo
Brian Vinjeborg (BV)
Serviceleder
Daniel Simonsen (DS)
Lærer
Dansk, Tysk, Idræt, Spring, Medborgerskab
Ditte Reinholt Klithav (DRK)
Lærer
Dansk, Musik, Musical, Engelsk
Dorte
Dorte Trend (DT)
Lærer
Matematik, Sløjd, Idræt, Spring
Dorthe Kreiberg (DK)
Lærer
Dorthe Lyskjær Nielsen (DLN)
Lærer
Idræt, Svømning, Engelsk
Dorthe Schmidt Greve (DG)
Lærer/Biblotek
Dansk, Billedkunst valgfag
Emil Dam Samuelsen
Evy Thane Mikkelsen (EM)
Lærer
Specialundervisning
Frederik Bølling Larsen
Spring, Bloktimer
Gitte
Gitte Gode Agersbæk (GA)
Lærer
Dansk, Engelsk, Boldbasis, Basket
Gitte Pors
Børnehaveleder
Helle
Helle Birn Sand (HBS)
Lærer
Dansk, Tysk
Helle Overvad Ploug (HP)
SFO leder
Helle Thygesen (HT)
Børnehaveklasseleder
Henrik Krog (HK)
Skoleleder
Jan Kragsig Pedersen (JP)
Lærer
Matematik, Billedkunst, Musical, Historie
Jan Skov Christensen (JC)
Lærer
Dansk, Tysk
Joan Klint Kondrup (JK)
Lærer
Dansk
Joan Nedergaard Jensen (JNJ)
TAP
Jonas Esbersen (JE)
Lærer
Fysik, Matematik, Naturfag, Idræt
Jonathan
Julie Skou Andreassen (JA)
Lærer
Dansk, Billedkunst, Løbehold, Musical, Historie, Religion
Karina
Lajla Dam (LS)
Pædagogisk leder
Laura Nygaard Knudsen (LK)
Lærer
Dansk, Engelsk, Religion
Lisbeth Schmidt (LM)
Lærer
Dansk, Engelsk, Religion
Louise Halkjær Jensen (LHJ)
Lærer
Matematik, Idræt, Naturfag, MUBE, Håndværk og design
Louise Reinholt Lerche (LRL)
Lærer
Dansk, Svømning, Idræt, Ressourcecenter, Billedkunst
Louise Vogn Kjeldsen (LVK)
Lærer
Dansk, Motorik/Spring, Spring
Luca Schmidt (LU)
Vikar
Maria Krag-Nielsen (MKN)
Lærer
Dansk, Historie, Religion, Ressurcecenter, Udeliv
Marianne Kjellerup (MK)
Lærer
Dansk, Matematik, Ressurcecenter, Matematikvejleder
Martina Neumann Gaarde (MNG)
Lærer
Engelsk, Tysk
Michael H.K.
Michael Højgård Hansen (MHH)
Pædagogmedhjælper
Michael T.
Michelle Therkelsen (MT)
Lærer
Dansk, Idræt, Motorik/Spring, Rytme, Billedkunst
Mick Pedersen
Pædagog
Mikkel Bruun Middelbo (MM)
Lærer
Dansk, Religion, Historie, Geografi
Miriam Mindegaard Jacobsen (MMJ)
Lærer
Dansk, Religion, Tysk, Historie
Nora Bjerregaard Jensen (NL)
Lærer
Dansk, Samfundsfag, Religion, Andetssprogsundervisning
Pernille
Pernille Bille (PBN)
Lærer/Pædagog
Børnehaveklasse, Rytme
Pia
Pia Moeskær Kristiansen (PM)
Pædagogmedhjælper
Rikke Andersen (RA)
Lærer
Matematik, Fysik, Naturfag, Geografi
Sara Salling (SS)
Lærer
Matematik, Boldbasis, Ressurcecenter
Sarah
Sidsel Paulin Beske (SPB)
Lærer
Matematik, Idræt, Spring
Simon Steffensen (SHS)
Lærer
Matematik, Geografi, Fysik, Naturfag, Historie
Sophiya Hensman (SH)
Pædagog
Matematik
Søren Bæk Pedersen (SP)
Lærer
Dansk, Idræt, Samfundsfag Engelsk, Spring
Stine Bejlegaard (SB)
Pædagog
Svømning, Matematik
Sune Christian Johansen (SCJ)
Lærer
Matematik, Biologi, Naturfag
Sune Langdal (SL)
Lærer/IT
Engelsk, Historie, Svømning, Anden verdenskrig, Samfundsfag
Susanne Lynge (SLY)
Skolesekretær
Thanuja Balendran
TAP
Thea L.
Thea M.
Thomas Faurby (TF)
Lærer
Matematik, Fysik, Musik, Band, Musical
Thomas Risager (TR)
Lærer
Dansk, Samfundsfag, Idræt, Historie, Fodbold, Løbehold
Tina Løvbjerg Jensen (TJ)
Lærer
Matematik, Religion, Idræt, Svømning
Tine Leth (TL)
Administrativ leder
Torben Borch (TB)
Pedel
Trine Buhl Kismeyer (TK)
Pædagog
Udeliv