• Find os på Facebook

Værdigrundlag

Hulvej Skole er en boglig skole. Skolen er kendetegnet ved en alsidig tilgang til undervisningen. I kombination med de praktisk/musiske fag tilstræbes det at udvikle den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Med fokus på elevernes ressoucer vil vi motivere dem til at udnytte deres muligheder optimalt og til at værdsætte livslang læring.
Eleverne skal lære at træffe valg, udvikle holdninger og kritisk sans som redskaber til medleven og ansvarlighed i et demokratisk samfund.
Eleverne skal tilegne sig kulturel indsigt baseret på forståelse for de nære omgivelser og den øvrige verden.
En væsentlig forudsætning for at nå disse mål er elevernes trivsel. Derfor foregår samvær i en atmosfære af tryghed, respekt og tolerance i et overskueligt miljø med en lav klassekvotient.
Vi ønsker et tæt og positivt samarbejde mellem skole, elever og forældre. Dette skal danne ramme om en skolehverdag, hvor alle parter deltager i et forpligtende fællesskab.