• Find os på Facebook

Indmeldelse

Sådan bliver du meldt ind
Inden optagelse på skolen anbefaler vi, at besøge skolen på en af åbent-hus-dagene.

Barnet meldes ind via Venteliste-systemet, der er link til længere nede på siden. Det koster kr. 1500,- i indmeldelsesgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse på ventelisten.

Når der er en ledig plads, bliver man kontaktet. Der afholdes en personlig samtale inden optagelse.

Børnehaveklasse

Børn der har gået i Hulvej Skoles Børnehave, vil have fortrinsret til opstart i 0. klasse på Hulvej Skole, det år hvor barnet fylder 6 år. Det forventes at barnet som minimum har haft det sidste år forud for skole start i Hulvej Skoles Børnehave.

1.-10. klasse
I 7. årgang oprettes et ekstra spor. Her kan tilmelding foregå løbende. Enkelte ledige pladser på alle årgange kan forekomme. Der indkaldes på alle årgange til personlig samtale inden optagelse.
For yderligere information: kontakt skolens kontor.

For indmeldelse: Log ind med dit NemID via nedenstående link. Der betales indmeldelsesgebyr samtidig med tilmelding via online betaling.