• Find os på Facebook

Danmarks første profilskole

Hulvej Skole blev i januar 2014 certificeret som Danmarks første DGI Profilskole i idræt, leg og bevægelse. Gennem arbejde med grundlæggende tanker og værdier om idræt, leg og bevægelse og med integration af bevægelse i den almindelige undervisning har vi sikret os en hverdag, hvor alle elever bevæger sig dagligt. Vi har et tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger og har i dag skabt en skole, hvor idræt, leg og bevægelse er en naturlig del af alle elevers hverdag.
Vi tror på, at daglig bevægelse styrker sundhed, læring og trivsel hos børn og unge. Børns idræt, leg og bevægelse skal:

  • være alsidig og udfordrende – både fysisk,  mentalt og socialt. Kun ved at afprøve egne grænser, bliver børn klogere på sig selv.
  • befordre sundhed – give glæde, fysisk udvikling og velbefindende samt udvikle netværk. I et videre perspektiv er det forudsætningerne for, at børn bliver i stand til at tage hånd om deres eget liv.
  • udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre er afgørende for de kulturelle perspektiver i idræt, leg og bevægelse.

Hvert år bliver skolen recertificeret, hvilket består af et kompetenceløft af skolens personale, der har til formål at sikre forankring og kontinuitet i det arbejde, som skolen laver omkring idræt, leg og bevægelse.

Recertificeringen 2015/16 har bestået af:
1) Kompetenceløft af den gruppe af skolens personale, der underviser i springgymnastik og gør brug af skolens springfaciliteter.
2) Videndeling af faglige bevægelsesaktiviteter mellem skolens personale.

Recertificeringen 2016/17 har bestået af:
1) Idrætsskadekursus
2) Inspiration til bevægelse i undervisningen gennem SMARTtraining.