• Find os på Facebook

Pris og tilskud

Pris

Børnehaveplads takst for 2018 kr. 1698,- pr. mdr. i 11 måneder.
Obligatorisk fuldkostordning takst 2018 kr. 840,- pr. mdr. i 11 måneder.
Sommerferiepasning 2018 (uge 27, 28, 29, og 30)
Betaling:
1 uge: 1000 kr
2 uger: 1800 kr
3 uger: 2400 kr
Prisen er incl. madordning.

Fripladstilskud

Forældre med barn i Hulvej Skoles Børnehave har mulighed for at søge fripladstilskud – både på pasningsdelen og madordningen.
Fripladstilskuddet søges gennem Horsens Kommune via den Digitale Pladsanvisning. Der betales det beløb, der opkræves fra Hulvej Skole. Friplads søges gennem Horsens Kommune og er ansøgningen godkendt, vil tilskuddet den første måned muligvis ikke være fratrukket opkrævningen fra Hulvej Skole. Det skyldes, at reguleringen den pågældende måned kommer direkte fra Horsens Kommune. Tilskuddet udbetales via NemKonto fra Horsens Kommune. Derfor er det vigtigt altid at betale det beløb, der bliver opkrævet fra Hulvej Skole.

Horsens Kommune giver kun fripladstilskud i forhold til deres egne takster. I 2018 ydes op til kr. 1698 i fripladstilskud på pasning og kr. 491 i tilskud på madordning. Evt. difference mellem Horsens Kommunes takster og Hulvej Skoles Børnehaves takster betales af forældrene.

Søskendetilskud

Forældre med flere børn i pasningstilbud i Horsens Kommune får søskendetilskud. Det betyder, at der betales fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris på den billigste. Selvom Hulvej Skoles Børnehave er en privat børnehave, får forældre stadig kommunal søskenderabat på pasningen.

Søskendetilskuddet kører automatisk. Hulvej Skole får besked fra Horsens Kommune om, hvilke børn, der er berettiget til søskendetilskuddet . Beløbet trækkes automatisk fra den månedlige opkrævning.

Vær opmærksom på, at der ikke ydes søskendetilskud, hvis man har et barn i Hulvej Skoles Børnehave og et barn i Hulvej Skole eller SFO, da børnehaven får kommunalt tilskud, hvorimod skoledelen får statstilskud.