• Find os på Facebook

  • Søg

Velkommen til Hulvej Skole

I mere end 175 år har Hulvej Skole eksisteret som privatskole i Horsens.
Vi arbejder med glade, aktive og positive elever i hverdagen. Udover en solid faglig undervisning er vi aktive med sport/motion/gymnastik, kreative – og musiske fag samt spændende fællesoplevelser.

Alle ved, at man er i skole for at lære, hvilket betyder, at undervisningsmiljøet er trygt, men også udfordrende for den enkelte elev.

Velkommen Hulvej Skole
Faglighed Hulvej Skole

Faglighed

På Hulvej Skole foregår undervisningen på et højt niveau. Vi stiller krav og har forventninger både til elever og forældre. Til gengæld tilbyder vi en levende, engagerende og inspirerende skoledag, og hvor eleverne bevæger sig både fysisk, fagligt og menneskeligt.

Det forventes, at eleverne møder velforberedte, og at lektierne er lavet. Lektier indskrives på skolens intrasystem, hvor elever og forældre dagligt skal holde sig informeret om såvel lektier som dagligdagen, arrangementer og beskeder.

Læs mere

Fællesskab

Hulvej Skole er en traditionsrig skole med mange fælles oplevelser, som vi forventer alle elever og forældre bakker op om. Gennem fælles oplevelser skabes der kendskab til hinandens styrkesider, grobund for nye kammeratskaber samt fællesskabsfølelse. Hos os lærer eleverne at træffe valg og at udvikle holdninger. Vi gør dem til aktive, kritiske og engagerede deltagere i et forpligtende fællesskab, hvor tryghed og tolerance er helt fundamentalt. Flere gange i løbet af skoleåret bryder vi klassegrænserne og lader eleverne arbejde og opleve sammen. Dette giver respekt for den enkelte og for det fællesskab, vi alle er en del af.

Læs mere
Fællesskab Hulvej Skole
Bevægelse Hulvej Skole

Bevægelse

Vi arbejder med glade, aktive og positive elever i hverdagen. Ud over en solid boglig undervisning er vi aktive med sport/motion/gymnastik, kreative – og musiske fag samt spændende fællesoplevelser.

Alle ved, at man er i skole for at lære, hvilket betyder, at undervisningsmiljøet er trygt, men også udfordrende for den enkelte elev.

Læs mere